Khamis, 13 November 2008

Tujuan Rukun Negara

Rukunegara telah diisytiharkan pada 31hb Ogos 1970 sebagai pedoman kepada rakyat yang berbilang kaum bagi membentuk perpaduan dan menjamin kesejateraan masyarakat negara ini.
Rukunegara juga menjadi panduan bagi rakyat Malaysia bertindak dengan memberi penekanan kepada matlamat untuk mewujudkan satu masyarakat yang bersatu, demokratik, adil, liberal dan saintifik.
Sejak kemerdekaan lagi, seluruh rakyat Malaysia telah menerima Perlembagaan Persekutuan yang menjamin hak istimewa semua kumpulan etnik dan Rukunegara sebagai panduan kita dalam pembinaan bangsa.
Rukunegara yang bertujuan membina bangsa Perpaduan negara merupakan tonggak utama Malaysia yang progresif dan makmur serta hidup dalam harmoni dengan melibatkan semua pihak dalam harmoni dengan melibatkan semua pihak secara sepakat dan saksama. Perpaduan negara terus menjadi matlamat pembangunan sosio ekonomi memandangkan Malaysia mempunyai masyarakat yang berbilang kumpulan etnik, agama, bangsa dan budaya.
Walaupun nilai dan amalan sosial dan budaya menjadi semakin sejagat, rakyat Malaysia mesti memelihara identiti dan warisan negara. Hanya dengan pemeliharaan identiti ini, rakyat Malaysia akan berupaya menghadapi perubahan pantas dan dapat bertahan daripada kesan negatif globalisasi. Semangat patriotik sepatutnya disemai di kalangan rakyat supaya mereka merasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Oleh itu, agenda utama yang perlu dipupuk untuk dihayati oleh setiap rakyatialah sifat-sifat yang baik dan berakhlak mulia. Sikap amanah, bertanggungjawab, ikhlas, berdedikasi, tekun, bekerjasama, berbudi mulia dan bersyukur serta menghargai segala pemberian dan kemudahan yang diterima merupakan tonggak utama kepada sikap mulia.
Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Rukunegara jelas merupakan kunci kepada masyarakat berbilang kaum di negara ini untuk memelihara dan menggalakkan keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia.

Tiada ulasan: